Privatumo politika

Asmeninės informacijos naudojimas

Asmeninė informacija niekada neatskleidžiama trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai aiškiai suteikiate tam leidimą, ir mes niekada nerenkame asmeninės informacijos, nebent jūs patys ją pateikėte registruodamiesi, pirkdami, dalyvaudami apklausoje ir pan. Tokiais atvejais renkama informacija apie vardą, pavardę, adresą, pašto kodą, el. pašto adresą, lytį, amžių, interesus, požiūrį ir žinias įvairiomis temomis.

Asmeninė informacija naudojama pirkiniui arba paslaugai, dėl kurios informacija surinkta, įvykdyti, pavyzdžiui, siunčiant mūsų naujienlaiškius, teikiant užklausas ir pan. Be to, ši informacija naudojama siekiant geriau pažinti jus ir kitus svetainės naudotojus. Tai gali apimti apklausas ir analizes, kuriomis siekiama tobulinti mūsų produktus ir paslaugas.

Kontaktai, susiję su asmenine informacija

Jei norite gauti prieigą prie užregistruotos informacijos apie jus, turite kreiptis el. paštu webmaster@hededanmark.dk arba telefonu +45 87 28 10 00. Jei buvo užregistruoti neteisingi duomenys arba turite kitų prieštaravimų, galite naudotis ta pačia kontaktine informacija. Tada galėsite susipažinti su užregistruota informacija apie jus ir pareikšti prieštaravimą dėl konkrečios užregistruotos informacijos pagal Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatymo nuostatas.

Asmeninės informacijos apsauga

Vadovaujantis Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatymu, asmeninė informacija laikoma saugiai ir konfidencialiai. Jūsų asmeninę informaciją saugome ribotos prieigos kompiuteriuose ir serveriuose, kurie yra kontroliuojamose patalpose, be to, mūsų saugumo priemonės nuolat tikrinamos, siekiant nustatyti, ar tinkamai tvarkoma naudotojo informacija, visada atsižvelgiant į jūsų, kaip naudotojo, teises. Šioje svetainėje naudojamas SSL protokolas, o tai reiškia, kad ryšys tarp jūsų ir mūsų svetainės yra šifruojamas. Tačiau mes negalime užtikrinti 100 proc. saugumo perduodant duomenis internetu. Tai reiškia, kad yra rizika, jog neįgalioti asmenys gali jėga gauti prieigą prie informacijos, kai duomenys siunčiami ir saugomi elektroniniu būdu. Todėl asmeninę informaciją pateikiate savo rizika.

Asmeninė informacija ištrinama arba anonimizuojama, kai išnyksta jos rinkimo priežastys. Spartus interneto vystymasis reiškia, kad gali prireikti peržiūrėti asmeninės informacijos tvarkymą. Todėl pasiliekame teisę atnaujinti ir peržiūrėti šias gaires, susijusias su asmeninės informacijos tvarkymu. Jei tai padarysime, puslapio apačioje būtinai pakeisime paskutinio atnaujinimo datą. Jei bus atliekami reikšmingi pakeitimai, apie tai informuosime savo svetainėse matomu pranešimu.

Jei tvarkoma jūsų asmeninė informacija, pagal Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatymą turite teisę gauti pranešimą apie bet kokią asmeninę informaciją, kuri gali būti priskirta jums. Jei paaiškėja, kad tvarkoma informacija ar duomenys apie jus yra neteisingi ar klaidinantys, turite teisę reikalauti, kad ši informacija ar duomenys būtų ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti. Bet kuriuo metu galite pareikšti prieštaravimą dėl informacijos apie jus tvarkymo. Be to, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą arba paprašyti, kad eksportuotume jūsų duomenis. Taip pat galite pateikti skundą dėl informacijos ir duomenų apie jus tvarkymo. Skundai turėtų būti teikiami Danijos duomenų apsaugos agentūrai.

Autorių teisės

Visą šioje svetainėje pateiktą medžiagą saugo autorių teises reglamentuojantys Danijos teisės aktai ir tarptautinės autorių teisių taisyklės ©.

Draudžiama kopijuoti tekstą, paveikslėlius, dizainą, scenarijus ar kitą autorių teisėmis saugomą medžiagą be išankstinio raštiško leidimo.